شهر من بندر ماهشهر

ماهشهر ، نگین صنعت کشور !

طوایف و عشایر ماهشهر

 

1-بندری ها

برخی بر این باورند که بندری ها از طایفه کعبیان هستند ، از بستگان خاندان دیریان بوده که با ورود شیخ فتح الله کعبی به این بندر (در سال 1100 شمسی) زندگی این طایفه شروع شده است ، ولی برخی شواهد نشان میدهند که پیش ورود کعبیان به ماهشهر گروه دیگری نیز در این بندر باستانی زندگی میکردند.البته کعبیان از مهاجران به بندر ماهشهر هستند.

بندری های ماهشهر به چند دسته تقسیم میشوند :

1-بندری آلبو عیدی

2-بندری گله بز

3-بندری ادگی

4-بندری ِ بندری

 

2-اعراب ماهشهر

مگاتیف ها که از دیر زمان در این بندر سکونت گزیده اند و جزء بندری ها به حساب می آیند شمال خانواده های ربیعی ، امیری ، قطیفی، مقاطیفی ، عباسی،سمیچ،غلطلان ، لفیت و... هستند.

دیگر اعراب موجود در ماهشهر شامل خانواده های آلبوغبیش ، عساکره ، راشدی ، شریفی، ثامری ، رشیدی ؛ عبادی و ... هستند.

 

شرح و توضیح کامل پیرامون طوایف و عشیره های فوق از حوصله ی این مجموعه خارج بوده و خود شرح مفصلی میخواهد.

 

3-قنواتی ها

طایفه قنواتی ها جزء مهاجرانی هستند که در زمانهای بسیار دور به این بندر سفر کرده اند و هم اکنون جزء جدا نشدنی این شهر به شمار می آیند و همچون سایر اهالی و شاید بهتر از آنها در پی امورات و مشکلات شهر هستند و سعی و تلاش در جهت رفع انها مینمایند.اصل و ریشه ی این طایفه بنا بر قولی از اعراب قحطانی هستند و از پسران (ادد) هستند.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۷ اسفند۱۳۸۷ساعت 23:52  توسط علی چاروسائی  |